فرهنگی هنری آموزش پرورش دلفان
فرهنگی هنری

 نتايج بخش هنري پسران متوسطه

عناوین  رشته ها

پسران

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

خوشنویسی  ثلث

رضا امامی  ابوریحان

-

-

خوشنویسی شکسته

علی حسن پور  ابوریحان

-

-

خوشنویسی نستعلیق

مهدي خاني    بهشتي 2

محمود كاظمي        ولايت فقيه

سروش كاظمي ابوريحان

خوشنویسی نسخ

يونس گجرنيا ابوريحان

-

-

نقاشی     (رنگ وروغن)

-

-

-

نقاشی  (ابرنگ )

فردین قاسمی بهشتی

-

-

نقاشی (مداد رنگ )

سروش کاکایی ابوریحان

مهرداد محمديان شيرخاني1

-

نقاشی           ( پاستل )

محسن خسروی ابوریحان

 

 

نقاشی (گواش)

-

-

-

تصویر سازی

محمد صالحی بهشتی 1

-

-

نقاشی خط

-

-

-

جاجیم بافی

-

-

-

طراحی        ( مداد )

محمدجواد فلاحی امام 1

رضا فلاحي  جابر

مسعود اسدي ابوريحان

طراحی           ( زغال )

آرمان گلمحمدی ابوریحان

-

-

طراحی  (آبمرکب)

-

-

-

طراحی        ( قلم فلزی)

احسان حسینی امام 1

-

-

سرود

 

 

 

سوزن  دوزی

-

-

-

سفال گری

یوسف مرادپور شیرخانی

حسين كرمي امام خميني(ره)

-

عکاسی

ميلاد كياني بهشتي2

بهنام احمدي فارابي

-

مشبک

سعید زارعی     امام 1

ايمان حيدري شيرخاني 1

يونس محمدپور (ابوريحان)         امين عليدادي (شهرك امام)

تذهیب

-

-

-

منبت

فرشيدلطيفي شیرخانی1

-

-

کاریکاتور

محمد فلاحیان    امام 1

محمد زارعي ابوريحان

فرشاد مرادي     شيرخاني1

قالی بافی

مهرداد محمدی شیرخانی1

-

-

نگارگری

جبار نوربخش بهشتي1

-

-

طراحی فرش

-

 

 

نمدمالي

-

 

 

گلیم بافی

یاسر صفری       امام 1

محمد محمدي بهشتي1

 

[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 13:11 ] [ احمدغلامی ] [ ]

 نتايج بخش هنري دختران متوسطه

عناوین رشته ها

دختران

 

رتبه اول

رتبه دوم

رتبه سوم

خوشنویسی  ثلث

زهرا خانی زینبیه

-

--

خوشنویسی شکسته

کوثر یوسفی زینبیه

-

-

خوشنویسی نستعلیق

 

الهام فرهادی زینبیه

سارا حسين پور صدر1

مريم احمدياني (حسابي)     كيميا مرادي  (خليج فارس)

خوشنویسی نسخ

-

-

-

نقاشی           (رنگ وروغن)

فائزه طهماسبی زینبیه

مريم اميري   كوثر

-

نقاشی    (ابرنگ )

مریم آرامی  صدر1

فاطمه كوليوند   زينبيه

-

نقاشی          (مداد رنگ )

زهرا قوچی  صدر2

اكرم منصوري صدر1

فرشته رضايي حسابي

نقاشی                 ( پاستل )

آذر بشر        صدر1

مهين چراغيان حسابي

-

نقاشی  (گواش)

فاطمه مرادی معراج

فهيمه قبادي صدر2

ليلا مرادياني حسابي

تصویر سازی

حدیث مرادی صدر1

-

-

نقاشی خط

مریم برفی   زینبیه

-

-

جاجیم بافی

افسانه منتی حسابی

-

-

طراحی ( مداد )

 

کوثر رشیدی  خلیج فارس

زهرا قوچي  صدر2

شيواوليپور (معراج) پريااسدي (زينبيه)

طراحی              ( زغال )

سحر ابراهیمی رضوان

معصومه كاكايي   زينبيه

زينب مرادياني حسابي

طراحی  (آبمرکب)

مریم آرامی  صدر1

-

-

طراحی              ( قلم فلزی)

لیلا حسینی زینبیه

فرشته رضايي حسابي

سهيلا عبدي خليج فارس

سرود

زینبیه – صدر2

 

 

سوزن  دوزی

زینب حاتمی معراج

-

-

سفال گری

زهرا نظری   صدر1

مريم قوچيان حسابي

-

عکاسی

مریم نظری حسابی

-

--

مشبک

حدیث چراغیان خلیج فارس

الهه قاسمي صدر1

-

تذهیب

فرشته رضایی حسابی

-

-

منبت

-

-

-

کاریکاتور

زهرا مرادیانی حسابی

راضيه فاضلي صدر1

-

قالی بافی

مهیا ابراهیمی معراج

 زينب خاني زينبيه

 

نگارگری

اشرف داودی حسابی        مني‍‍‍‍‍‍‍زه چراغيان صدر2

-

-

طراحی فرش

زهرا حیدری حسابی

-

-

نمدمالي

سارا پيري حسابي

 

 

گلیم بافی

فاطمه کاوه ای زینبیه

معصصومه محمدي مجد حسابي

زينب سبزي  صدر 2

[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 12:41 ] [ احمدغلامی ] [ ]

بسمه تعالی

برگزیدگان مسابقات فرهنگی وهنری مقطع متوسطه(هنرستان)

مرحله شهرستانسالتحصیلی91-۹۰

عناوین رشته ها

دختران

پسران

 

رتبه اول

رتبه اول

خوشنویسی ثلث

 

 

خوشنویسی شکسته

 

فرامرزمرادی سعادت

خوشنویسی نستعلیق

 

 

خوشنویسی نسخ

 

 

نقاشی (رنگ روغن)

 

 

نقاشی آبرنگ

 

 

نقاشی مدادرنگ

 

سیدعلی میرزاپورسعادت

نقاشی پاستل

صدیقه مرادی

میلادعبدی   سعادت

نقاشی گواش

 

 

تصویرسازی

 

میلادعبدی سعادت

نقاشی خط

 

مهدی حیدریان سعادت

جاجیم بافی

 

 

طراحی (مداد)

 

 

طراحی (زغال)

 

 

گلیم

فاطمه محمدی مجد

 

مشبک

 

 

طراحی (آبمرکب)

 

محمدهمتی سعادت

طراحی (قلم فلزی )

 

امیرخانی  سعادت

سوزن دوزی

فرشته جعفرپور  فاطمه زهرا

 

نقاشی مدادشمعی

 

 

کاریکاتور

صباشیخی      فاطمه زهرا

فرشادجمشیدی سعادت

طراحی آرم

 

مهردادخوشبخت سعادت

نگارگری

زهراگرایی      فاطمه زهرا

 

پنبه دوزی

نرگس شکری فاطمه زهرا

 

منجنیق دوزی

سعیده دوستی

 

 
[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 12:36 ] [ احمدغلامی ] [ ]

رتبه های برترمطالعه وتحقیق

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

پایه تحصیلی

رتبه

نویدجهانی،سبحان حقیانی نژاد،علیرضادیاری

خوارزمی

اول راهنمايي

اول

رضامومنی،مهدی امیدی

خوارزمی

دوم"

اول

محمدجوادمحمدی،سعیدکریمی،

مطهری2

دوم"

دوم

نیماستاری،محمدستاری،محمدشکری،

خوارزمی

سوم"

اول

فاطمه احمدپور،فرشته نوری

مریم

اول"

اول

کوثرشیخی ،فاطمه نظری

مریم

دوم"

اول

زهراقدیری،هستی احمدی،

آفرینش

دوم"

دوم

هانیه نوروزیانريا،هانیه شهمرادیان

آفرینش

سوم"

اول

سیدسعیدبختیاری،محمدسیفی زاده،فریدخزایی

بهشتی1(راه یافته به مرحله استانی)

اول متوسطه

اول

روح اله مهری ،مرتضی صالح

بهشتی1(راه یافته به مرحله استانی)

دوم"

اول

گروه دبیرستان دکترحسابی

(راه یافته به مرحله استانی)

اول"

اول

سهیلاشیری،مریم مهدوی فر

دکترحسابی

اول"

دوم

حدیث یارالهی،زینب جوزی

(راه یافته به مرحله استانی)

دوم"

اول

گروه دبیرستان دکترحسابی

(راه یافته به مرحله استانی)

سوم"

اول

گروه دبیرستان دکترحسابی

(راه یافته به مرحله استانی)

چهارم"

اول

 

[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 10:41 ] [ احمدغلامی ] [ ]

 رتبه های برتر داستان

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

پایه تحصیلی

رتبه

علیرضامرادی زاده

خوارزمی

اول راهنمايي

اول

علی شهبازی

ابوذر

اول"

دوم

محمدشیخی

خوارزمی

دوم"

اول

مصطفی خزایی

دانش

دوم"

دوم

مهدی زمانی

ابوذر

دوم"

سوم

محمدفرهادی

خوارزمی

سوم"

اول

عرفان احمدی

دانش

سوم"

دوم

کیمیا حیدری

خدیجه کبری

اول"

اول

فاطمه تیموری

ام البنین2

اول"

دوم

محبوبه نجفی

ام البنین2

سوم"

اول

گلنازکاویانی

ولایت فتح آباد

سوم"

دوم

سامان فلاح

راه یافته به مرحله استانی

اول متوسطه

اول

امین دارابی

امام(ره)

اول"

دوم

رضاخوشبخت

بهشتی1

اول"

سوم

امیربراتی

راه یافته به مرحله استانی

دوم"

اول

محمدسبزی

بهشتی1

دوم"

دوم

علی نظری

سعادت

دوم"

سوم

علی مومنی

راه یافته به مرحله استانی

سوم"

اول

رضاکریمی

ابوریحان

سوم"

دوم

صادق دهدهی

امام(ره)

سوم"

سوم

محمددهقانی

راه یافته به مرحله استانی

چهارم"

اول

محمدحقی

ولایت فقیه1

چهارم"

دوم

الهام ابدالی

راه یافته به مرحله استانی

اول"

اول

سمیراشاکرمی

صدر2

اول"

دوم

فروزان مهری وگل بهارخسری

صدر1    دکترحسابی

اول"

سوم

خدیجه قلی زاده

راه یافته به مرحله استانی

دوم"

اول

افسانه قدمی

معراج

دوم"

دوم

مریم نظری و خدیجه قلی زاده

دکترحسابی

صدر1

دوم"

سوم

زهراخرمبخش

راه یافته به مرحله استانی

سوم"

اول

پریامرادی

خلیج فارس

سوم"

دوم

زهرامرادیانی

راه یافته به مرحله استانی

چهارم"

اول

[ یکشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 9:8 ] [ احمدغلامی ] [ ]

 

رتبه های برتر رشته های ادبی مقاطع راهنمایی ومتوسطه به تفکیک پایه وجنسیت طبق رأی هیئت محترم داوران به شرح ذیل اعلام می گردد.

رتبه های برتر شعر

نام ونام خانوادگی

نام آموزشگاه

مقطع

پایه تحصیلی

رتبه

آرین آریا

خوارزمی

راهنمایی

اول

اول

محمدرضا محمدی

دانش

"

اول

دوم

عرفان فکوریان

مطهری2

"

اول

سوم

احسان علیپور

خوارزمی

"

دوم

اول

رضانیازی

خوارزمی

"

سوم

اول

محمودفتحي  محمودرضایی

شهدای دیماندول ومطهري1

"

سوم

دوم

فاطمه خوشبخت

آفرینش

"

اول

اول

صبامومنی

خدیجه کبری

"

اول

دوم

نرگس میرزایی

مریم

"

اول

سوم

سپیده نجف زاده

آفرینش

"

دوم

اول

کیمیانورایی مطلق

مریم

"

دوم

دوم

صغری شاهیوندی

ولایت فتح آباد

"

سوم

اول

سباشفیعی

خدیجه کبری

"

سوم

دوم

فرشته اسماعیلی

مریم

"

سوم

سوم

احسان مومنی

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

اول

اول

محمدسبزی

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

دوم

اول

امین محمدی

امام(ره)

متوسطه

دوم

دوم

سروش نظریان

ابوریحان

متوسطه

دوم

سوم

جوادتباره

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

سوم

اول

رضاخسروی

ابوریحان

متوسطه

سوم

دوم

علیرضا نوریان

فارابی ایرانشهر

متوسطه

سوم

سوم

مجتبی مهدی پور

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

چهارم

اول

محمددهقانی

ولایت فقیه

متوسطه

چهارم

دوم

کیمیا محمدی

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

اول

اول

کبری یوسفی

دکترحسابی

متوسطه

اول

دوم

ستاره خاص امیری

صدر2

متوسطه

اول

سوم

ساراحسین پور

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

دوم

اول

فاطمه غلامی

معراج

متوسطه

دوم

دوم

سیده زینب بابایی

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

سوم

اول

اکرم خسروی

دکترحسابی

متوسطه

سوم

دوم

سیده فاطمه احمدی

راه یافته به مرحله استان

متوسطه

چهارم

اول

[ پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 7:44 ] [ احمدغلامی ] [ ]

 رتبه های برتر نشریه دیواری مقا طع ابتدایی ،راهنمایی ومتوسطه  به تفکیک مقطع وجنسیت طبق رأی هیئت محترم داوران به شرح ذیل اعلام می گردد

مقطع

جنسیت

نام

آموزشگاه

نام گروه

رتبه

ابتدایی

دختر

زینب کبری

هانیه اسدی ،فاطمه ریاحی ،محدثه جمشیدی،

اول

ابتدایی

دختر

معصومیه

سیده فاطمه میرزاپور ،سنامحمدیان،ستایش سبزیان

دوم

ابتدایی

دختر

سمیه

نرگس جهانی ،ثناکرمی ،زهرااحتشام

سوم

ابتدایی

پسر

هوشمند

یزدان کهزادی،مهدی لرامیری،سینااکبری

اول

ابتدایی

پسر

شهیدنظری

مهدی اسماعیلی،اسدرمضانی،امیرحسین عبدی،محمدآقایی،رضابیگی ،

دوم

ابتدایی

پسر

انقلاب

سیناسیاهپوش

سوم

راهنمایی

دختر

خدیجه کبری

فاطمه چشم پناه،زینب الواری،کیمیاحیدری ،فاطمه ناصری

اول

راهنمایی

دختر

آفرینش

فاطمه علیزاده،فاطمه عباسی ،اسماءکاظمی ،فاطمه غلامی ،

دوم

راهنمایی

دختر

مریم

مرضیه احمدپور،فاطمه رحیمی

سوم

راهنمایی

پسر

جابرشهن آباد

فرشیدغلامی راد،رسول غلامی راد،علی بدری ،

اول

راهنمایی

پسر

خوارزمی

محمدفرهادی،وحیدنعمتی،

دوم

راهنمایی

پسر

صائب

رضارشیدی،محمددهقانی،محمدمرادی

سوم

دبیرستان

دختر

دکترحسابی

آزاده خزایی،وجیهه حسنپور،خدیجه طاهری

اول

دبیرستان

دختر

زینبیه

شیدارستمی،فاطمه امیری

دوم

دبیرستان

دختر

عفت شهن آیاد

انیس موسوی ،پریسا مرادی

سوم

دبیرستان

پسر

بهشتی1

حسین همتی،محمدحسن پور،محمدصالحی

اول

دبیرستان

پسر

امام1

رضاجعفرزاده،جوادعزیزی،سعیدزارعی

دوم

دبیرستان

پسر

سپهر

علی ستاری،شهرام عزیزی

سوم

 

[ سه شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 17:5 ] [ احمدغلامی ] [ ]

                   بسمه تعالی         

               برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری مقطع راهنمایی مرحله شهرستان                  بهمن ماه   90

پسران

دختران

 

عناوین رشته ها

رتبه سوم

رتبه دوم

رتبه اول

رتبه سوم

رتبه دوم

 

رتبه اول

-

داودقلي پور

شهريارميرزاآباد

وحيدچراغيان دانش

فائزه زيدي

شهريارميرزاآباد

-

كوثركاوه اي

آفرينش

خوشنویسی ثلث

 

-

كامران يوسف پور

شهريارميرزآباد

محمدپیری

دانش

عارفه جلالوند

آفرینش

فرشته صفی زاده

هجرت

مریم نوری

ام البنین1

خوشنویسی شکسته نستعلیق

علیرضا دوستی

حسینی

وحید اتیوند

یوسفوند1

نیما ستاری-علیرضا سلیمانی

خوارزمی

کیمیا حیدری

خدیجه کبری

زهرا مهدوی

آفرینش

فاطمه زارعیان

حضرت مریم

خوشنویسی نستعلیق

 

-

حامديوسف پور شهريارميرزاآباد

مهران نظریان

دانش

-

-

كيمياحيدري

خديجه كبري

خوشنویسی  نسخ

 

-

رضا اسماعیلی

ابوذر

مهدی نوریان

خوارزمی

نسترن احمدی

ام البنین2

کیمیا نورایی

حضرت مریم

فاطمه رستمی

آفرینش

نقاشی رنگ و روغن

 

-

علی کریمی

خوارزمی

رضا اتیوند

حسینی

-

زهرا اسدی

خدیجه کبری

هانیه جلالوند

آفریبنش

نقاشی آبرنگ

علی یارالهی(مطهری 1)

محمدشیخی(حسینی)

امیررضا نوربخش

خوارزمی

امیرحسین فتحی

ابوذر

پریسا محمودی

ام البنین 1

کیمیا ترکاشوند

هجرت

کوثر کاوه ای

آفرینش

نقاشی (مداد رنگ )

 

-

آيت پرويزي شهريار
ميرزاآباد

علیرضا القاصی

ابوذر

-

فاطمه قبادی

آفرینش

حدیث مرادیان

ام البنین1

نقاشی (مداد شمعی )

 

علی مرادی-علی عینی

شهدای دیماندول

محمد بیگی

دانش

محمد ساروقی

خوارزمی

-

نسترن عباسی

هجرت

معصومه دوستی

خدیجه کبری

سفالگری

 

-

-

سميراياري

شهريارميرزاآباد

-

 

-

 

سوزن دوزی

محمد مرادی

یوسفوند

سید محمد حسینی

خوارزمی

احمد خانی

شهیدمطری۲

محبوبه آقایی

خدیجه کبری

نگار کرمی

ام البنین 1

کوثر رستمی

آفرینش

طراحی مداد

 

پویا گرایی

ابوذر

امید گرایی

یوسفوند

وحید نعنتی

خوارزمی

فاطمه کاکایی

ام البنین 2

مریم برجی

آفرینش

سمیرا شریفی

حضرت مریم

طراحی زغال

 

 

 

خوارزمی

تزکیه

 

حضرت مریم

خدیجه کبری-آفرینش

سرود

 

 

ابوذر

حضرت مریم

آفرینش

خدیجه کبری-ام النین 2

نمایش صحنه ای

 

-

یوسفوند1

مطهری2

ام النین

2

آفرینش

خدیجه کبری-حضرت مریم

نمایش عروسکی

 

غدیر بدری(یوسفوند)

مهدی کرم پور(جابر)

مهدی القاصی

حسینی

حسن عزیزی

ابوذر

نسیم نظریان

ام البنین1

فاطمه احمدیانی

خدیجه کبری

مریم علیزاده

آفرینش

 

گلیم

-

امیر اسفندیاری

ابوذر

مسعود رضاییان

خوارزمی

نسرسن هاشم پور

خدیجه کبری

صنا خان بیگی

حضرت مریم فاطمه برجي شهريارميرزاباد

زهرا غدیری

آفرینش

قالی  بافی

 

[ چهارشنبه دهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 17:2 ] [ احمدغلامی ] [ ]
درباره وبلاگ

احمد غلامي كارشناس فرهنگي وهنري آموزش وپرورش نورآباد
امکانات وب